دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی-کلامی بر سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی
88 PDF
اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی-کلامی بر سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش راهبردی - عصبی بر بهبود شاخص های سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی است.


دسترسی به سلامت روانشناختی و نیل به پیشرفت در عرصه های زندگی، بخشی از اهداف اساسی تلاش های انسانی را تشکیل می دهد. از این رو ضرورت طراحی و کاربست راهبردهایی نو با هدف دستیابی به این اهداف امری اجتناب ناپذیر است...

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!