دکتر علیرضا مرادی -بررسی عوامل روانشناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی
91 PDF
بررسی عوامل روانشناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی

هدف این پژوهش بررسی عوامل روانشناختی در اقدام به خودکشی دانشجویان بود. عوامل روانشناختی شامل نشانه های اختلالات بالینی اصطراب، بدنی شکل، دو قطبی - آشفتگی، افسرده خویی، وابستگی به الکل، وابستگی دارویی، اختلال هذیانی، افسردگس اساسی و پارانوئید بودند.


براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، اقدام به خودکشی عبارت است از عملی غیر کشنده که در آن شخص عمداً و بدون مداخله دیگران، رفتاری غیر عادی را انجام می دهد که منجر به خود آسیب زنی یا خوردن غیر عادی یک ماده به میزان بیشتر از مقدار تجویز شده می شود و هدف شخص از این عمل، تحقق تغییرات مورد نظر وی می باشد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!